Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 57 Norra Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
57 Norra Svartbäcken 1834 22,5% 39,0% 22,1% 16,3% 7,0% 47,1% 52,9%   1,3%
Summa 1834 22,5% 39,0% 22,1% 16,3% 7,0% 47,1% 52,9% 1,3%

http://www.val.se