Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 56 Tuna Backar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
56 Tuna Backar 877 18,6% 36,5% 25,3% 19,6% 4,3% 43,2% 56,8%   1,8%
Summa 877 18,6% 36,5% 25,3% 19,6% 4,3% 43,2% 56,8% 1,8%

http://www.val.se