Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 43 Eriksberg-Täljstenen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
43 Eriksberg-Täljstenen 1003 38,9% 31,8% 16,0% 13,4% 5,7% 44,0% 56,0%   3,6%
Summa 1003 38,9% 31,8% 16,0% 13,4% 5,7% 44,0% 56,0% 3,6%

http://www.val.se