Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 39 Kåbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
39 Kåbo 1223 28,7% 27,1% 22,6% 21,6% 9,6% 50,0% 50,0%   4,8%
Summa 1223 28,7% 27,1% 22,6% 21,6% 9,6% 50,0% 50,0% 4,8%

http://www.val.se