Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 29 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Centrum 865 27,5% 29,7% 20,5% 22,3% 5,3% 54,0% 46,0%   4,4%
Summa 865 27,5% 29,7% 20,5% 22,3% 5,3% 54,0% 46,0% 4,4%

http://www.val.se