Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 23 Portalgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
23 Portalgatan 894 22,6% 35,2% 28,1% 14,1% 5,3% 48,5% 51,5%   0,3%
Summa 894 22,6% 35,2% 28,1% 14,1% 5,3% 48,5% 51,5% 0,3%

http://www.val.se