Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 21 Norra Kungsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Norra Kungsängen 1214 22,0% 25,5% 19,1% 33,4% 5,2% 44,2% 55,8%   2,6%
Summa 1214 22,0% 25,5% 19,1% 33,4% 5,2% 44,2% 55,8% 2,6%

http://www.val.se