Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 18 Fålhagen-Östra Station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
18 Fålhagen-Östra Station 1667 33,3% 39,1% 14,9% 12,8% 4,3% 46,9% 53,1%   3,0%
Summa 1667 33,3% 39,1% 14,9% 12,8% 4,3% 46,9% 53,1% 3,0%

http://www.val.se