Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 17 Södra Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
17 Södra Centrum 1023 22,1% 28,6% 21,8% 27,5% 4,1% 48,7% 51,3%   3,9%
Summa 1023 22,1% 28,6% 21,8% 27,5% 4,1% 48,7% 51,3% 3,9%

http://www.val.se