Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 15 Skolparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
15 Skolparken 1386 25,8% 17,4% 21,4% 35,4% 5,8% 47,0% 53,0%   2,7%
Summa 1386 25,8% 17,4% 21,4% 35,4% 5,8% 47,0% 53,0% 2,7%

http://www.val.se