Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 13 Sydvästra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Sydvästra Luthagen 1310 36,1% 32,0% 15,2% 16,7% 5,1% 47,6% 52,4%   3,1%
Summa 1310 36,1% 32,0% 15,2% 16,7% 5,1% 47,6% 52,4% 3,1%

http://www.val.se