Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 12 Södra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Södra Kvarngärdet 966 20,8% 29,8% 27,3% 22,0% 7,8% 42,7% 57,3%   3,0%
Summa 966 20,8% 29,8% 27,3% 22,0% 7,8% 42,7% 57,3% 3,0%

http://www.val.se