Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 11 Norra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Norra Kvarngärdet 934 28,9% 36,6% 20,1% 14,3% 6,6% 43,6% 56,4%   3,9%
Summa 934 28,9% 36,6% 20,1% 14,3% 6,6% 43,6% 56,4% 3,9%

http://www.val.se