Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 8 Norra Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Norra Centrum 1243 23,6% 30,1% 20,0% 26,3% 4,5% 46,6% 53,4%   2,3%
Summa 1243 23,6% 30,1% 20,0% 26,3% 4,5% 46,6% 53,4% 2,3%

http://www.val.se