Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 5 Luthagen-Eriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Luthagen-Eriksdal 1391 23,1% 28,7% 24,0% 24,2% 8,6% 46,8% 53,2%   1,8%
Summa 1391 23,1% 28,7% 24,0% 24,2% 8,6% 46,8% 53,2% 1,8%

http://www.val.se