Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 4 Södra Kapellgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Södra Kapellgärdet 1101 77,9% 14,0% 6,4% 1,7% 8,7% 48,9% 51,1%   3,8%
Summa 1101 77,9% 14,0% 6,4% 1,7% 8,7% 48,9% 51,1% 3,8%

http://www.val.se