Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 2 Södra Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Södra Svartbäcken 1567 18,8% 32,0% 24,9% 24,3% 5,6% 45,2% 54,8%   2,2%
Summa 1567 18,8% 32,0% 24,9% 24,3% 5,6% 45,2% 54,8% 2,2%

http://www.val.se