Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 1 Norra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Norra Luthagen 1239 22,2% 26,7% 20,5% 30,6% 5,6% 45,4% 54,6%   24,3%
Summa 1239 22,2% 26,7% 20,5% 30,6% 5,6% 45,4% 54,6% 24,3%

http://www.val.se