Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Håbo 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 10 1751 15,5% 41,6% 29,4% 13,5% 8,2% 53,6% 46,4%   1,8%
Summa 1751 15,5% 41,6% 29,4% 13,5% 8,2% 53,6% 46,4% 1,8%

http://www.val.se