Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Håbo 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 5 1146 17,3% 37,7% 23,6% 21,5% 9,4% 48,5% 51,5%   1,4%
Summa 1146 17,3% 37,7% 23,6% 21,5% 9,4% 48,5% 51,5% 1,4%

http://www.val.se