Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nynäshamn 11 Hacktorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 11 Hacktorp 923 14,5% 34,0% 29,9% 21,6% 7,2% 51,6% 48,4%   4,6%
Summa 923 14,5% 34,0% 29,9% 21,6% 7,2% 51,6% 48,4% 4,6%

http://www.val.se