Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nynäshamn 8 Kullsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 8 Kullsta 933 23,0% 27,1% 23,6% 26,3% 7,8% 50,4% 49,6%   1,0%
Summa 933 23,0% 27,1% 23,6% 26,3% 7,8% 50,4% 49,6% 1,0%

http://www.val.se