Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nynäshamn 7 Via

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 7 Via 1483 11,1% 20,6% 24,6% 43,6% 4,9% 45,7% 54,3%   1,3%
Summa 1483 11,1% 20,6% 24,6% 43,6% 4,9% 45,7% 54,3% 1,3%

http://www.val.se