Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nynäshamn 5 Gröndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nynäshamn 5 Gröndal 782 23,0% 27,4% 23,4% 26,2% 9,0% 47,2% 52,8%   1,3%
Summa 782 23,0% 27,4% 23,4% 26,2% 9,0% 47,2% 52,8% 1,3%

http://www.val.se