Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 21 Västra Steninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Västra Steninge 1985 19,8% 41,2% 25,6% 13,4% 10,2% 50,2% 49,8%   2,9%
Summa 1985 19,8% 41,2% 25,6% 13,4% 10,2% 50,2% 49,8% 2,9%

http://www.val.se