Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 14 Norra Valsta/Steningehöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Norra Valsta/Steningehöjden 1205 25,2% 34,7% 22,8% 17,3% 7,7% 49,6% 50,4%   4,5%
Summa 1205 25,2% 34,7% 22,8% 17,3% 7,7% 49,6% 50,4% 4,5%

http://www.val.se