Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 13 Östra Valsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Östra Valsta 1208 24,8% 34,5% 23,9% 16,7% 9,0% 49,9% 50,1%   5,2%
Summa 1208 24,8% 34,5% 23,9% 16,7% 9,0% 49,9% 50,1% 5,2%

http://www.val.se