Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Centrala Sigtuna/Utsikten/Viken 1218 11,7% 35,1% 21,6% 31,7% 6,8% 45,8% 54,2%   3,3%
Summa 1218 11,7% 35,1% 21,6% 31,7% 6,8% 45,8% 54,2% 3,3%

http://www.val.se