Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Estuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Estuna 1076 16,7% 36,2% 27,9% 19,1% 8,6% 49,8% 50,2%   1,5%
Summa 1076 16,7% 36,2% 27,9% 19,1% 8,6% 49,8% 50,2% 1,5%

http://www.val.se