Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra 1578 16,3% 36,2% 29,5% 18,0% 7,4% 51,2% 48,8%   1,4%
Summa 1578 16,3% 36,2% 29,5% 18,0% 7,4% 51,2% 48,8% 1,4%

http://www.val.se