Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Rimbo Håsta - Rimbo ombygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rimbo Håsta - Rimbo ombygd 1868 20,1% 30,2% 24,6% 25,0% 8,7% 49,4% 50,6%   2,2%
Summa 1868 20,1% 30,2% 24,6% 25,0% 8,7% 49,4% 50,6% 2,2%

http://www.val.se