Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Herräng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herräng 607 11,0% 21,9% 33,1% 33,9% 5,8% 52,1% 47,9%   1,3%
Summa 607 11,0% 21,9% 33,1% 33,9% 5,8% 52,1% 47,9% 1,3%

http://www.val.se