Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrtälje - Stadskärnan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Stadskärnan 1576 16,4% 19,5% 23,0% 41,2% 5,5% 45,1% 54,9%   2,7%
Summa 1576 16,4% 19,5% 23,0% 41,2% 5,5% 45,1% 54,9% 2,7%

http://www.val.se