Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrtälje - Solbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Solbacka 1051 17,7% 50,0% 22,6% 9,6% 9,1% 50,6% 49,4%   1,0%
Summa 1051 17,7% 50,0% 22,6% 9,6% 9,1% 50,6% 49,4% 1,0%

http://www.val.se