Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrtälje - Grind - Långgarn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Grind - Långgarn 1238 19,1% 24,1% 19,1% 37,7% 4,5% 46,3% 53,7%   1,2%
Summa 1238 19,1% 24,1% 19,1% 37,7% 4,5% 46,3% 53,7% 1,2%

http://www.val.se