Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrtälje - Bryggården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Bryggården 1414 24,3% 22,1% 18,2% 35,3% 5,9% 46,5% 53,5%   0,9%
Summa 1414 24,3% 22,1% 18,2% 35,3% 5,9% 46,5% 53,5% 0,9%

http://www.val.se