Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Käppala N - Gåshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Käppala N - Gåshaga 1690 15,4% 36,7% 28,9% 19,1% 5,9% 50,4% 49,6%   2,0%
Summa 1690 15,4% 36,7% 28,9% 19,1% 5,9% 50,4% 49,6% 2,0%

http://www.val.se