Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mölna Ö - Brevik V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölna Ö - Brevik V 1334 15,1% 39,7% 24,3% 20,9% 7,9% 49,5% 50,5%   3,7%
Summa 1334 15,1% 39,7% 24,3% 20,9% 7,9% 49,5% 50,5% 3,7%

http://www.val.se