Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Larsberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Larsberg S 1234 14,6% 25,1% 21,7% 38,6% 4,5% 43,7% 56,3%   2,8%
Summa 1234 14,6% 25,1% 21,7% 38,6% 4,5% 43,7% 56,3% 2,8%

http://www.val.se