Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Larsberg N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Larsberg N 1192 20,1% 26,6% 21,1% 32,2% 3,8% 45,9% 54,1%   2,9%
Summa 1192 20,1% 26,6% 21,1% 32,2% 3,8% 45,9% 54,1% 2,9%

http://www.val.se