Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hersby SÖ - Mosstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hersby SÖ - Mosstorp 1493 14,0% 39,5% 25,5% 21,0% 7,0% 47,2% 52,8%   2,8%
Summa 1493 14,0% 39,5% 25,5% 21,0% 7,0% 47,2% 52,8% 2,8%

http://www.val.se