Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hersby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hersby S 1342 17,7% 38,8% 24,7% 18,7% 7,7% 48,7% 51,3%   4,6%
Summa 1342 17,7% 38,8% 24,7% 18,7% 7,7% 48,7% 51,3% 4,6%

http://www.val.se