Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Näset V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Näset V 1151 16,1% 30,6% 24,2% 29,2% 7,1% 45,8% 54,2%   3,0%
Summa 1151 16,1% 30,6% 24,2% 29,2% 7,1% 45,8% 54,2% 3,0%

http://www.val.se