Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sticklinge S - Islinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sticklinge S - Islinge 1359 16,1% 42,7% 26,6% 14,6% 7,7% 48,2% 51,8%   4,7%
Summa 1359 16,1% 42,7% 26,6% 14,6% 7,7% 48,2% 51,8% 4,7%

http://www.val.se