Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 30 Frösunda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
30 Frösunda S 1286 20,7% 44,6% 19,3% 15,5% 4,3% 47,4% 52,6%   2,7%
Summa 1286 20,7% 44,6% 19,3% 15,5% 4,3% 47,4% 52,6% 2,7%

http://www.val.se