Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 13 Skytteholm SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
13 Skytteholm SO 1533 16,4% 35,5% 19,7% 28,4% 3,7% 47,2% 52,8%   2,0%
Summa 1533 16,4% 35,5% 19,7% 28,4% 3,7% 47,2% 52,8% 2,0%

http://www.val.se