Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 10 Huvudsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Huvudsta N 1537 18,5% 34,5% 18,3% 28,7% 4,4% 46,6% 53,4%   2,9%
Summa 1537 18,5% 34,5% 18,3% 28,7% 4,4% 46,6% 53,4% 2,9%

http://www.val.se