Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 7 Huvudsta SO - Västra Skogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Huvudsta SO - Västra Skogen 1257 14,3% 30,9% 22,0% 32,9% 3,6% 47,3% 52,7%   2,6%
Summa 1257 14,3% 30,9% 22,0% 32,9% 3,6% 47,3% 52,7% 2,6%

http://www.val.se