Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 5 Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Haga 823 35,6% 39,5% 14,7% 10,2% 5,0% 55,8% 44,2%   4,4%
Summa 823 35,6% 39,5% 14,7% 10,2% 5,0% 55,8% 44,2% 4,4%

http://www.val.se