Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - 1 Bagartorp - Råstahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Bagartorp - Råstahem 1094 24,9% 33,8% 23,5% 17,8% 7,5% 49,1% 50,9%   3,7%
Summa 1094 24,9% 33,8% 23,5% 17,8% 7,5% 49,1% 50,9% 3,7%

http://www.val.se